Centrals tèrmiques
Principal ] Amunt ] [ Centrals tèrmiques ] Centrals nuclears ] Piles i bateries ]

 

Centrals tèrmiques

Central tèrmica (Anglaterra)
Les centrals tèrmiques són les que utilitzen combustibles fòssils (derivats del petroli, carbó, gas) per escalfar aigua i obtenir-ne vapor.

Aquest vapor mou la turbina, la qual acciona el generador de corrent, anomenat alternador. El corrent elèctric generat passa per un transformador que s'encarrega d'adequar la intensitat i la tensió per al seu transport fins les estacions transformadores properes a les poblacions.

El consum de combustibles fòssils provoca l'emissió de partícules i fums provinents de la seva combustió (C02, gasos sulfurosos, etc.), que originen l'anomenada pluja àcida.

A Catalunya tenim les centrals tèrmiques de Sant Adrià de Besòs (Barcelonès), Cubelles (Garraf) i Cercs (Berguedà). S'utilitzen normalment per generar energia elèctrica quan baixa la producció de les centrals hidràuliques.

La de Cercs té la particularitat de consumir el carbó procedent d'una mina propera. Clica aquí si vols veure aquesta central.

Clica la frase que creguis correcta
 
Actualitzada el 21/06/2000
per
Josep Pujadas i Jubany

Cerca a Bellera!